Politika kvaliteta

Najviše rukovodstvo “DAK” D.O.O.” je opredeljeno ka stalnom unapređenju poslovnog sistema preduzeća,

kako bi očuvali i stalno poboljšavali kvalitet usluga i proizvoda u oblastima izvođenjagrađevinskih radova u visokogradnji i proizvodnji betona i betonskih elemenata.

Cilj prethodno navedenog  je zadovoljenje svih potreba i očekivanja naših korisnika (investitora), što će nas dovesti do sveobuhvatnog unapređenja poslovanja. 

Da bi smo to ostvarili potrebno je: 

·        Održavati i stalno unapredjivati poslovne kontakte;

·        Stalno pratiti i održavati kvalitet izvršenih radova;

·        Delovati u pravcu inovacija i stalnog održavanja efektivnosti mašina i opreme;

·        Stalno pratiti postojeće i pronalaziti nove isporučioce;

·        Održavati i stalno unapređivati efektivnost sistema upravljanja kvalitetom.

Delujući u pravcu ostvarivanja svega navedenog smo:

 ·        Definisali poslovne procese;

·        Definisali odgovornosti za definisane procese;

·        Uspostavili sistem upravljanja kvalitetom;

·        Definisali merljive i tržišno orjentisane ciljeve;

·        Definisali mehanizme za praćenje realizacije postavljenih ciljeva. 

Da bi ostvarili prethodno navedeno, očekujem maksimalan doprinos i zalaganje svih zaposlenih u preduzeću.

 Beočin, 01.03.2010. godine.

.

Jovan Nikolić
Jovan Nikolić
Direktor

 

JoomShaper