Proizvodnja

Armirano betonski šaht

 

Proizvodnja armirano-betonskih elemenata za šahtove

 

Armirano-betonski elementi (kineta,prsten-cev i završni konus) proizvode se od sitnozrnastog betona MB 40.

Elementi se armiraju odgovarajućom armaturom–armaturnom mrežom.

Upotrebljavaju se za izradu šahtova,bunara,atmosferske kanalizacije,vodopropusta,

a i dodatkom specijalnih aditiva i premazom unutrašnje strane cevi se mogu koristiti i za odvod otpadnih voda.

 

 

Katalog šahtova

 

 

 

 

 

JoomShaper